Mik azok az adónemek?

2023.06.27

Több féle adónem létezik, úgy is nevezhetjük, hogy adótípusok, adófajták. Például, személyi jövedelemadó, áfa, egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, stb. Adónemenként egyenleg készül, így pontosan látjuk, hogy melyik adónemben, hogyan állunk. Melyik adónemben van túlfizetésünk vagy tartozásunk. Az adószámla mind két oldalát egyeztetni kell a saját nyilvántartásainkkal, bevallásainkkal, befizetéseinkkel.

Adószámla kötelezettség oldala, mint előírásai oldal.

Tehát a kötelezettség oldalra több jogcímen is kerülhetnek adatok. Az adószámla bal oldala, elsősorban a benyújtott bevallásokból származó adatokat tartalmazza, de ide kerülnek előírásra az önellenőrzésekből származó adatok is, a NAV által megállapított bírságok, késedelmi pótlékok, illetékek, részletfizetési tételek, mérséklés útján elengedett adók.

Az adószámlán nem jelentkezik a bevallás teljes adattartalma, csak egy összeg, a pénzügyileg teljesítendő kötelezettség, vagy a visszajáró adó.

Az átalányadózó egyéni vállalkozó járulékait is az adószámlán tartja nyilván az adóhatóság.

Az adott kötelezettség típusáról, jogcíméről, a "MEGNEVEZÉS" oszlop tartalma ad szöveges tájékoztatást. Tehát a megnevezés oszlopban találjuk, hogy milyen általam beadott bevallásban szereplő adót kell megfizetnem, vagy a NAV miért írt elő számomra fizetendő adót. Ezeket az adószámlára kerülő megjegyzéseket időnként módosítja a NAV, hogy a rövidsége révén minél pontosabb, kifejezőbb és érthetőbb legyen a felhasználók számára.

Nézzünk néhány kifejezést melyek, az adószámla "MEGNEVEZÉS" oszlopában szokott szerepelni:

- Nyitó egyenleg

- Éves bevallás

- 53-as önell. bev.

- 08-as havi bevallás

- 58-as havi bevallás

- Negyedéves 65-ös bevallás

- 2022.évi késedelmi pótlék

- Visszterhes vagyonátruházási illeték

- Családi járulékkedvezmény

- Technikai rendezés

- Pótlékköteles fiz.könny.

- Meg nem fiz.illeték mulasztási bírsága

- Jogerős első fokú vizsgálat (bírság)

Gyakran merül fel kérdésként, hogy az átalányadózás, vagy a tételes költségelszámolás az olcsóbb. Ezt mindenkinek magának kell kiszámolni, hisz minden vállalkozás más számokkal működik. 

Még itt a baloldalon látható az "ESEDÉKESSÉG DÁTUMA", mely azt az időpontot jelöli, hogy meddig kell az adót befizetni. vagy mikortól nyílik meg az adózó visszaigénylési jog.

Hasznos adózási tippekért iratkozz fel Hírlevelemre!